Jämför villaförsäkringar


Försäkringsbolag Info Prisuppgift
Insplanet jämför alla försäkringar
Snabbt svar från Compricer

En villaförsäkring är ytterst viktig. Utan denna försäkring kan du nämligen inte få någon ersättning om det skulle uppstå skador på huset. Brinner huset till exempel ner står du plötsligt där utan bostad och en samling förstört byggmaterial som har ett värde långt under ditt bolån. Här är lite kort om vad en villaförsäkring är för något samt något om vad du bör kika lite extra på när du jämför villaförsäkringar.

Vad ingår i villaförsäkringen

Villaförsäkring är ett samlingsnamn för flera olika försäkringsmoment som ger ett försäkringsskydd för ditt hus. För det första ingår egendomsskydd för både byggnaden och tomten. Detta skydd tar sikte på fysiska skador på själva husbyggnaden och din tomt. För det andra ingår rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Denna del av villaförsäkringen tar bland annat sikte på händelser då du som fastighetsägare blir indragen i tvister.

Läs mer om villaförsäkringar på villahemforsakring.se

Viktigt att notera är att en villaförsäkring inte är en hemförsäkring. För att skydda ditt lösöre inuti ditt hus behöver du komplettera med en hemförsäkring. De flesta försäkringsbolag har en mycket smidig försäkringsprodukt som omfattar både huset och lösöret. Försäkringen har namnet villahemförsäkring.

Saker att undersöka vid jämförelser av villaförsäkringar

Det finns tre saker att kika lite närmare på vid jämförelser av villaförsäkringar (förutom priset). Det handlar om huruvida sambo är medförsäkrad eller inte, vad som gäller för hussvamp och vilka villkor som gäller för fullvärdesförsäkring. Dessutom ska du vid dina jämförelser vara ytterst noga med att läsa det finstilta vad gäller vattenskador. Många försäkringsbolag vill nämligen helst inte ersätta vattenskador. Du kan med fördel helt enkelt begära ut försäkringsvillkoren från ett antal försäkringsbolag och sedan läsa rad för rad med mycket kritiska ögon.

Hos de flesta försäkringsbolag är sambo medförsäkrad förutsatt att sambon är folkbokförd på samma adress och dessutom är varaktigt bosatt i huset. En del försäkringsbolag kräver dock även att sambon finns med på försäkringsbrevet.

Hussvamp kan innebära stora problem och du bör självklart teckna din villaförsäkring hos en aktör som erbjuder skydd för hussvamp. Normalt gäller att hussvampen ska uppkomma i anslutning till en av villaförsäkringen ersättningsbar skada, men det finns ett antal försäkringsbolag med villaförsäkringar som täcker hussvamp oavsett hur den uppkommer.


Försäkringsbolag Info Prisuppgift
Insplanet jämför alla försäkringar
Snabbt svar från Compricer

Fullvärde innebär att du när huset brinner ner eller på andra sätt raseras, har rätt att få ett nytt hus byggt på platsen. En del försäkringsbolag kan göra ganska rejäla så kallade åldersavdrag, medan andra i princip inte bryr sig om detta.